Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: SERVER_ADDR w counter_block_view() (linia 123 z D:\HostingSpaces\ozhk.pl\ozhk.pl\wwwroot\sites\all\modules\counter.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z D:\HostingSpaces\ozhk.pl\ozhk.pl\wwwroot\sites\all\modules\counter.lib.inc).

Imprezy sportowe

Najlepszy koń polskiej hodowli w Sopocie

Małopolski Związek Hodowców Koni w krakowie, informuje, że podczas Międzynarodowych Zawodów w sko­kach przez prze­szko­dy CSIO 5* Sopot 2017 na­gro­dzi­li­śmy ty­tu­łem NAJLEPSZEGO KONIA POLSKIEJ HODOWLI dzie­się­cio­let­nie­go si­we­go wa­ła­cha WIBARO

Czytany 185 razy

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie, w imieniu Polskiego Towarzystwa Powożeniowego zaprasza na piąty Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia  Zamek Książ 2017

Czytany 207 razy

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycje ”Szlakiem Konia Huculskiego”-

Czytany 720 razy

Parada Gazdowska-odwołana

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie z przykroscią informuje, że z powodu złych warunków pogodowych  nParada Gazdowska, która miała się odbyć dnia 26 lutego 2017 r. w Zakopanym - Pardałówka została odwołana

Czytany 683 razy

Reaktywacja wyścigów koni ras półkrwi

Polski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z proś­bą do Hodowców o pil­ne zgła­sza­nie ko­ni pol­ski­ch ras pół­krwi w wie­ku 3 i 4 lat do tre­nin­gu wy­ści­go­we­go w se­zo­nie 2017. Zgłoszenia za­wie­ra­ją­ce da­ne ko­nia i wła­ści­cie­la na­le­ży prze­sy­łać do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (www.pkwk.pl) do koń­ca stycz­nia. Na tym eta­pie nie ma obo­wiąz­ku wska­zy­wa­nia tre­ne­ra i barw wy­ści­go­wy­ch (bę­dzie to moż­na zro­bić po 31.01.2017 r.)

Czytany 1064 razy

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia wyniki XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej pod nazwą "Szlakiem Konia Huculskiego" oraz Małopolskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, które odbyły się w dniach 11-12 czerwca 2016r w Klikowej.

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

Czytany 1719 razy

KOMUNIKAT

ZMIANA TERMINU VIII Amatorskiego konkursu zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi w Ujanowicach

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że z przyczyn technicznych VIII Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnym został przesunięty z dnia 31.07.2016 r na 24.07.2016 r.

Czytany 2292 razy

Skokowe kwa­li­fi­ka­cje do MPMK 2016 – III re­gion

Podajemy ter­miny eli­mi­na­cji sko­ko­wych koni 4-​letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w III re­gio­nie (WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski), za który od­po­wie­dzialny jest dłu­go­letni tre­ner ka­dry za­wod­ni­ków sko­ko­wych, par­kur­maj­ster oraz sę­dzia – Krzysztof Koziarowski.

Czytany 1803 razy

Podajemy ko­lejne ter­miny eli­mi­na­cji ujeż­dże­nio­wych koni 4-​letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w III (WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski) oraz w IV (WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski) re­gio­nie PZJ.

Czytany 1740 razy

Mistrzostwa Podhala w powożeniu 2015 - wyniki

Małopolski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza do zapoznania się z wynikami Mistrzostw Podhala w powożeniu, które odbyły się 21.08.2015 w Zakopanym.

Czytany 2402 razy

Strony