1
2
3
4
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie dzięki uprzejmości autorki zdjęć Pani Pauliny Peckiel serdecznie zaprasza do obejrzenia fotorelacji z XV OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU KONI RASY HUCULSKIEJ....
Małopolski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza na V II AMATORSKI KONKURS POWOŻENIA ZAPRZĘGAMI KONNYMI W UJANOWICACH, który odbędzie się 26.07.2015 na terenie boiska sportowego. Serdecznie zapraszamy. ...
Małopolski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza na oficjalna stronę Cavaliady. ...
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na film "KOŃ MAŁOPOLSKI PERŁĄ REGIONU". Film zrealizowano na zlecenie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w ramach programu Filmoteka Małopolska edycja 2014....

Aktualności i wydarzenia

Z Hucułem do Krakowa- propozycje

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycje na zasadniczą próbę dzielności i eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej pod nazwą " Z Hucułem do Krakowa". Zawody odbędą się w SK Rzeszotary u Pana Wacława Kurowskiego w dniach 1-2 sierpnia 2015r.

FOTOGALERIA- SZLAKIEM KONIA HUCULSKIEGO

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie dzięki uprzejmości autorki zdjęć Pani Pauliny Peckiel serdecznie zaprasza do obejrzenia fotorelacji z XV OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU KONI RASY HUCULSKIEJ.

Klikowa Czempionat koni huculskich i małopolskich

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia artykuł Pana

Wiesława Szczupak z " Extra Galicji" na temat czempionatu huculskiego i małopolskiego, które odbyły się w czerwcu tego roku
w "Klikowej". Serdecznie zapraszamy.

Z HUCUŁEM DO KRAKOWA- LISTA ZAMKNIĘTA

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje, że z powodu zbyt dużej ilości koni zgłoszonych na zasadniczą próbę dzielności oraz eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej pod nazwą "Z HUCUŁEM DO KRAKOWA" lista koni  została zamknięta.

Uwaga hodowcy!

Informujemy, że z dniem 30 listo­pada 2015 r. Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie koń­czy dzia­łal­ność. Od 1 grud­nia 2015 r. mate­riał bio­lo­giczny do badań pocho­dze­nia, zarówno krew, jak i włosy, a także wszelką kore­spon­den­cję doty­czącą badań pro­simy kie­ro­wać na adres:

ZAWODY JEŹDZIECKIE W ROGOŹNIKU 2015

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycje zawodów organizowanych przez Stadninę Koni ,,Dworna'', które odbędą się dnia 16 sierpnia 2015r. w Rogoźniku. Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres stadnina-dworna@wp.pl lub telefonicznie 609-820-347.

        Ma lopolski Zwi azek Hodowc ow Koni w Krakowie przedstawia propozycje i formularz zg loszeniowy na

zasadniczą próbę dzielności/Eliminacje do Ogólnopolskiego czempionatu użytkowego koni rasy huculskiej pod nazw a “Z HUCUŁEM DO KRAKOWA” . Zawody odb ed a si e w SKH RZESZOTARY  u Pana Wac lawa Kurowskiego w dniach 1-2 sierpnia 2015r.

Czempionaty Kuców 2015

Informujemy, że dnia 5-6 wrze­śnia w LKS Stragona Strzegom odbędą się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Czempionat Użytkowy Kuców. Zapraszamy hodow­ców i wła­ści­cieli kuców do wzię­cia udziału w czempionatach.

VII AMATORSKI KONKURS POWOŻENIA ZAPRZĘGAMI KONNYMI- UJANOWICE

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na VII AMATORSKI KONKURS POWOŻENIA ZAPRZĘGAMI KONNYMI, który odbędzie się 26 lipca na terenie boiska sportowego w Ujanowicach.

XVII MIĘDZYNARODOWY KONNY BIEG NA ORIENTACJE

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie na prośbę organizatora zaprasza na XVII Międzynarodowy Konny Bieg na Orientacje

Pages