1
2
3
4
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza  do obejrzenia zdjęć z VII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy śląskiej oraz IV Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty,  które odbyły sie w ramach KLIKOWSKIEJ PARADY KONNEJ ...
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie z przyjemnością informuję, że został ponownie otwarty zaprzęgowy Zakład Treningowy "KLIKOWA"- T...
Ostatnia szansa na pasz­port dla koni uro­dzo­nych do 30 czerwca 2015 r!...
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do korzystania z bezpłatnego serwisu ogłoszeniowego Polskiego Związku Hodowców Koni....

Aktualności i wydarzenia

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia wyniki  z "Majówki w Regietowie" - zasadniczej wierzchowej próby polowej oraz eliminacji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej.

Czytany 136 razy

Małoplski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia jednolity tekst ustawy wraz ze zmia­nami z dnia 11 marca 2016 r.

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2004 Nr 91 Poz. 872

Czytany 39 razy

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

Polski Związek Hodowców Koni, w wy­niku kon­sul­ta­cji z człon­kami Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i ho­dow­cami tej rasy, po­sta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych rasy ko­nik pol­ski obo­wiąz­kową próbę użyt­ko­wo­ści (wierz­chową lub za­przę­gową). Zmiany te zo­stały za­ak­cep­to­wane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytany 45 razy

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuję, że z przyczyn technicznych przeglądy hodowlane jak również opisy źrebiąt w powiecie gorlickim w miejscowościach: Biecz, Strzeszyn, Bugaj, Rożnowice planowane na dzień 2.06.2016r. przeniesione zostały na dzień 4.07.2016r. Godziny i harmonogram nie uległy zmianie.

 

Czytany 63 razy

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do Kętrzyna na Międzynarodowy czempionat koni ardeńskich

 

Czytany 99 razy

Przedłużenie terminu składania wniosków o płatność w kampanii 2016r.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zawiadamia, że Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj do 15 czerwca 2016r. ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016r. W najbliższych dniach KE wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

Czytany 96 razy

Małopolski Zwiazek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycje na X Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej pod nazwą ,,Święto Konia Małopolskiego'', który odbędzie się 18-19 czerwca 2016r. w Klikowej. Na zgłoszenia czekamy do dnia 06.06.2016r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Czytany 147 razy

,,Szlakiem Konia Huculskiego'' 2016 - propozycje

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycje ,,Szlakiem Konia Huculskiego'' XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej, który odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016r w Klikowej. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.05.2016r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Czytany 237 razy

Regulamin Funduszu Hodowlanego

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zapoznania się z Zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 roku.

Czytany 126 razy

Strony