1
2
3
4
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza  do obejrzenia zdjęć z VII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy śląskiej oraz IV Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty,  które odbyły sie w ramach KLIKOWSKIEJ PARADY KONNEJ ...
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie z przyjemnością informuję, że został ponownie otwarty zaprzęgowy Zakład Treningowy "KLIKOWA"- T...
Ostatnia szansa na pasz­port dla koni uro­dzo­nych do 30 czerwca 2015 r!...
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do korzystania z bezpłatnego serwisu ogłoszeniowego Polskiego Związku Hodowców Koni....

Aktualności i wydarzenia

,,Szlakiem Konia Huculskiego'' 2016 - propozycje

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycje ,,Szlakiem Konia Huculskiego'' XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Ray Huculskiej, który odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016r w Klikowej. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.05.2016r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Czytany 90 razy

Majówka w Regietowie 2016 - propozycje

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycje na ,,Majówkę w Regietowie'', która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2016r w Regietowie. Na zgłoszenia czekamy do dnia 10.05.2016r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Czytany 148 razy

Regulamin Funduszu Hodowlanego

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zapoznania się z Zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 roku.

Czytany 43 razy

Ustawa o Zmianie Ustawy o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt !

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zapoznanaia się z opu­bli­ko­waną w Dz. U. z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. pod poz. 588 ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wcho­dzi w ży­cie dnia 5 maja 2016 r.

Czytany 48 razy

Program konferencji - Wykorzystanie Konika Polskiego w Ochronie Przyrody

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji pt. ,,Wykorzystanie Konika Polskiego , która od­bę­dzie się w Białowieży, 22-​24 czerwca 2016 r.

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Konferencja_PTOP_KONIK-komunikat_II.pdf

 

Czytany 33 razy

Druk zgłoszenia zmiany właściciela konia obowiązujący od 05.05.2016r.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia druk zgłoszenia zmiany właściciela koniowatego obowiązujący od dnia 5 maja 2016r.

Czytany 54 razy

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia wyniki zasadniczej polowej próby wierzchowej koni rasy huculskiej, która odbyła się 22.04.2016 r. w Klikowej.

Czytany 137 razy

Test obcego powożącego

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 27 kwiet­nia 2016 r. (środa), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 10:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Czytany 84 razy

Jeździec zawód z przyszłością

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą kształcenia w kierunku zawód jeździec. Szkoła będzie działała w Zespole Szkół  im. bł . ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, a praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w Klubie Sportowym "Bór" Toporzysko.

http://sucha24.pl/wydarzenia/jordanow/item/3379-jezdziec-zawod-przyszlosci

Czytany 125 razy

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia informacje dotyczące wstępnej kwalifikacji klaczy młodych do programu ochrony. W Klikowej (Tarnów ul. Klikowska 304) kwalifikacja odbędzie się 29.10.2016r. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją oraz programem prób użytkowości podczas kwalifikacji.

 

Czytany 142 razy

Strony