• XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej

  XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej

  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza na XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej, który odbędzie się 13 czerwca 2015r. w Tarnowie - Klikowa ul. Klikowska 304

 • KOŃ MAŁOPOLSKI PERŁĄ REGIONU

  KOŃ MAŁOPOLSKI PERŁĄ REGIONU

  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na film "KOŃ MAŁOPOLSKI PERŁĄ REGIONU". Film zrealizowano na zlecenie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w ramach programu Filmoteka Małopolska edycja 2014.

  Scenariusz:Wiesław Napora, Teresa Pracuch, Zenon Podstawski.

 • Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

  Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

  Małopolski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza na Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, które odbędą się w Klikowej 14 czerwca 2015r.

Aktualności

Miniatura
13 styczeń 2015 08:40, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 1667 razy
quote

    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zgłaszania klaczy na drugi turnus treningu zaprzęgowego w ZT Klikowa, który odbędzie się 07.07.2015r.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

 Czytaj całość
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia regulamin oraz formularz zgłoszeniowy na „Święto Konia Małopolskiego” - IX Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej, który odbędzie się  w dniach 20-21 czerwca 2015r. w Klikowej.

 Czytaj całość
Miniatura
05 maj 2015 13:17, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 146 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia "propozycję" na XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej oraz Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi czyli "Szlakiem Konia Huculskiego". Imprezy odbędą się w dniach 13-14 czerwca 2015 r. w Klikowej. Uczestników, miłośników koni i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 Czytaj całość
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza do zgłaszania klaczy na III Regionalna wystawę koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2015r. w Szczyrzycu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informację oraz formularz zgłoszeniowy.


 Czytaj całość
Miniatura
30 kwiecień 2015 08:26, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 169 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycje i formularz zgłoszeniowy na "Majówkę w Regietowie", która odbędzie się  w dniach 23 -24 maja 2015r. Serdecznie zapraszamy!

 Czytaj całość
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na Tarnowskie Zawody Kawaleryjskie „ MILITARII”

Memoriał Rotmistrza Jarosława Chodania  oraz Zawody Towarzyskie w Skokach, które odbędą się w dniach 16-17 maja 2015r. Szczegóły poniżej .


 Czytaj całość
Miniatura
12 maj 2015 07:46, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 56 razy
quote

        Tradycyjne powożenie to nie tylko konkursy, ale cała sfera związana z obyczajem, kulturą i historią narodu czy regionu. Zapraszamy powożących, kolekcjonerów powozów, uprzęży i innych akcesoriów związanych z powożeniem, właścicieli koni oraz wszystkich, którym bliski jest klimat stylu życia sprzed stu lat.Źródeł wiedzy na ten temat w języku polskim, praktycznie nie ma. Tym bardziej warto zaplanować weekend w niezwykle uroczym miejscu, jakim bez wątpienia jest biały dworek nad jeziorem, park i stajnie Stada Ogierów w Łącku po to, by na dwa dni przenieść się w inny świat.

 Czytaj całość
Miniatura
12 maj 2015 11:25, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 14 razy
quote         Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbę­dzie się już w przy­szłym tygo­dniu w dniach 15-17 maja 2015 r. w Poznaniu.

 Czytaj całość
Miniatura
11 maj 2015 11:40, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 42 razy
quote

 Akademia Hodowcy i Jeźdźca zapra­sza na „Kurs pierw­szej pomocy dla konia­rzy”. To obo­wiąz­kowe szko­le­nie dla wszyst­kich wła­ści­cieli i użyt­kow­ni­ków koni. Uczestnicy kursu zdo­będą pod­sta­wową wie­dzę z zakresu dia­gno­styki, bada­nia kli­nicz­nego i dowie­dzą się, jak postę­po­wać w nagłych przy­pad­kach w ocze­ki­wa­niu na leka­rza wete­ry­na­rii. Kurs składa się z dwóch czę­ści: teo­re­tycz­nej (wykładu i pre­zen­ta­cji) oraz prak­tycz­nej, pod­czas któ­rej kur­sanci będą mieli oka­zję samo­dziel­nie wyko­nać pod­sta­wowe zabiegi, pod okiem doświad­czo­nego leka­rza weterynarii.

 Czytaj całość
Miniatura
06 maj 2015 15:05, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 90 razy
quote

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie oraz Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.SKH "Gładyszów" informują, że lista koni na "Majówkę w Regietowie" została zamknięta.

 Czytaj całość